Jälkivahinkotyöt JVT

Jälkivahinkoja aiheuttavat mm. tulipalot, savuvahingot, vuodot, luonto sekä viemäreitten erilaiset tukkeumat ja rikokset.

Vahingon jälkeiseen JVT-työhön kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • Vahinkopaikan rajaaminen
 • Vartioinnin järjestäminen ja lukituksen varmistaminen
 • Raivaustyöt, rakenteiden tukeminen ja suojaus
 • Palo- ja muiden kaasujen tuulettaminen
 • Savun ja noen leviämisen estäminen
 • Irtoveden/jäteveden poistaminen
 • Rakenteiden kosteus- ja kloriditilanteen kartoittaminen
 • Tilapäissähkön järjestäminen
 • Valaistuksen järjestäminen
 • Lämmityksen järjestäminen
 • Kuivauksen järjestäminen
 • Palojätteiden siivoaminen
 • Irtaimiston hätäsiirrot
 • Irtaimiston luettelointi, puhdistus
 • Suojapeitteillä peittäminen
 • Suoja-aineiden käyttäminen
 • Desinfiointia
 • Otsonointia

Nopeilla ja suunnitelmallisilla jälkivahinkojen torjuntatoimenpiteillä voidaan pienentää kustannuksia sekä aineellisia menetyksiä että toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia vahinkoja. Jälkivahinkojen torjunnassa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota vahinkopaikan työturvallisuuteen.

Jälkivahinkotyöt

Vesi- ja palovahinkojen sattuessa tulemme paikalle suorittamaan JVT-töitä, joilla ehkäistään lisävahingot ja kerrotaan kohteessa asiakkaalle mitä seuraavaksi pitää tehdä. Rakenteiden kuivaus- ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan pitkän kokemuksen omaavilla ammattilaisilla heidän tekemien vahinko-ja kosteuskartoitusten perusteella. Käytössämme on suuri määrä erilaisia kuivaimia jokaiseen kuivaustarpeeseen, oli kyseessä sitten kerrostalohuoneisto, omakotitalo, palvelutalo tai koulu.

Kosteuskartoituksen jälkeen vesivahingon korjaustyö alkaa ja seuraavat työvaiheet: mahdolliset putki- ja sähkötyöt, vaurioituneiden rakenteiden purkutyöt, desinfiointi ja kuivauksen käynnistys.

Purkutyö

Pölytön purkutyö sekä siisti työympäristö on meille ehdoton toimintatapa.

Purkutyöntekijämme ovat pitkän kokemuksen omaavia ammattilaisia, jotka suunnittelevat osastoinnit ja alipaineistuksen paikan päällä kohteen vaativalla tavalla. Isommissa kohteissa toimitamme roskalavat paikan päälle ja suojaamme kulkureitit.

Desinfiointi

Desinfiointi suunnitellaan aina kohteen ja vaatimusten mukaisesti.

 • sumutin-desinfiointi, pienille alueille 
 • koneellinen märkädesinfiointi (Micro-Jet), isommat ja vaikeapääsyiset alueet 
 • savudesinfiointi (Patriot), isot ja pahasti mikrobivaurioituneet alueet. esim ryömintätilat ja kellarit.
 • otsonointi, keskikokoisten alueiden sisäilman desinfiointi hapettamalla / hajunpoisto

Kuivaus

Kuivaus kohteen vaatimat kuivausmenetelmät valitaan aina kohteen mukaan.

 • Tila- ja kohdekuivaus yleisimmät käytössä olevat.  Tilakuivauksessa äänitaso siedettävä ja kohdekuivaimissa lähes äänetön.
 • Eristetilakuivaus tarkoitettu seinien ja lattioiden eristetiloihin sekä sokkelitiloihin. Äänitaso kova. Erikoiskohteissa voidaan käyttää myös ulkoista kuivauskoppia, missä koneet jäävät ulos ja kuivaus tapahtuu sisällä huomattavasti hiljaisemmalla äänellä.

Vahingosta riippuen kuivausmenetelmät suunnitellaan asumisen mukavuutta silmälläpitäen sekä aikataulua huomioiden. Kuivaustyön etenemistä seurataan kosteusmittauksilla.

Kuivaustöistä laaditaan loppumittauspöytäkirja, mistä selviää mittaustulokset ja päätös korjausrakentamisen aloittamiselle.

Puhdistustyöt

Palokohteiden rakenteiden nokilaskeumien puhdistukset / viemärivahinkojen pesut.

Hajunpoisto

 • kevyt hajunpoisto, otsonointi / ionisaattori
 • keskivaikea hajunpoisto, märkäsumutus Micro-Jet, kemiallinen hajunpoisto aerosolina
 • vaikea hajunpoisto, savudesinfiointi Patriot, kemialinen hajunpoisto savuna

 

Meiltä löytyy mm. omat:

 • Kuljetus- ja raivauskalusto
 • Tilapäiset varastotilat (myös tavaran siirtomahdollisuus)
 • Vedenpoistolaitteet
 • Tilapäissähköistys (mm. aggregaatti 3-vaihe)
 • Lämmityslaitteet
 • Ilmankuivauslaitteet
 • Tilapäisvalaistus
 • Suoja-aineet ja -välineet
 • Suojapeitteet ja -muovit
 • Otsonointilaitteet

Olemme mukana Luotettava kumppani-ohjelmassa sekä Tilaajavastuu.fi -palvelussa.
Olemme myös Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsen. Lisäksi meillä on asbestitöihin erikoistunut yhteistyö kumppani, joka mahdollistaa työn tekemisen myös sitä vaativissa kohteissa.